Zelena revolucija

Budimo dio revolucije razvoja ekološke svijesti!
JU “Sedma osnovna škola” Ilidža je učesnik projekta pod nazivom “Zelena revolucija” koji se realizira u osnovnim školama širom FBiH u organizaciji @zeosekosistem, a tokom kojeg će se vršiti edukacija i usvajanje navika o pravilnom odlaganju, reciklaži i mogućnostima ponovne upotrebe e-otpada. Projekat će obuhvatiti učenike osnovnih škola širom FBiH. Škole će dobiti edukativni materijal i kante za e-otpad, a za tri najbolje rangirane škole u sakupljenoj količini e-otpada, bit će osigurane nagrade u vidu nabavke potrebne IT opreme ( pametna tabla, projektor i IT oprema za učionicu informatike). Svim školama bit će dodijeljene sadnice za uređenje školskog ili općinskog parka. Projekat će se realizirati do 4. 5. 2022. godine. Stoga, pravilno odlažući vaš e-otpad, podržite naše učenike u razvijanju pravilne ekološke svijesti o očuvanju sredine u kojoj žive i @zeosekosistem kao organizatora ovog edukativnog projekta.

Ostale novosti

Pratite nas