Uprava i nastavno osoblje

Menadžment

Hikmet Čopra – direktor
Dževad Bašić – pomoćnik direktora

Administracija i stručni saradnici

Birsana Lagumdžija – pedagog psiholog
Mediha Memić – sekretar
Tarik Beglerović – bibliotekar

Nukić Meliha – socijalni radnik

Zukanović Elma – psiholog

Korčanin Ivana -defektolog

Junuzović Selma – logoped

Martić Monika – psiholog

NASTAVNO OSOBLJE

 • 1

  Dokara Amira, Razredna nastava
 • 2

  Čović Nermina, Razredna nastava
 • 3

  Ibrica Senita, Razredna nastava
 • 4

  Ćorović Muzafera, Razredna nastava
 • 5

  Šahić Munir, Razredna nastava
 • 6

  Mulahasanović Alma, Razredna nastava
 • 7

  Elma Lerić, Razredna nastava
 • 8

  Šabić Emina, Razredna nastava
 • 9

  Neradin Hajrudin, Razredna nastava
 • 10

  Huseinović Edvija, Razredna nastava
 • 11

  Ćatić Aida, Razredna nastava
 • 12

  Granov Kanita, Razredna nastava
 • 13

  Gadžo Fehima, Razredna nastava
 • 14

  Krajina Vedad, Razredna nastava
 • 15

  Aida Kečo, Razredna nastava
 • 16

  Hodžić Alma, Bosanski jezik
 • 17

  Šehić Elma, Bosanski jezik
 • 18

  Čović Elvira, Bosanski jezik
 • 19

  Huseinović Mersija, Bosanski jezik
 • 20

  Kadić Sabina, Engleski jezik
 • 21

  Curo Nermina, Engleski jezik
 • 22

  Udvinčić Sabina, Engleski jezik
 • 23

  Makan Jasna, Engleski jezik
 • 24

  Godinjak Azra, Njemački jezik
 • 25

  Šabić Aida, Njemački jezik
 • 26

  Durović Jasmina, Historija i Društvo
 • 27

  Šljuka Sadika, Historija
 • 28

  Vatrić Senada, Geografija
 • 29

  Ademović Senija, Matematika
 • 30

  Gljiva Suvada, Matematika
 • 31

  Eminović Aldina, Matematika
 • 32

  Aljović Alma, Fizika i Matematika
 • 33

  Keško Armin, Fizika
 • 34

  Subašić Edina, Biologija
 • 35

  Dervišić Sena, Biologija
 • 36

  Ćatović Selma, Priroda
 • 37

  Kišić Azemina, Hemija i Kultura življenja
 • 38

  Selimović Velagić Mediha, Hemija
 • 39

  Suljanović Fadil, Tehnička kultura
 • 40

  Čaušević Edita, Tehnička kultura
 • 41

  Masleša Enisa, Tehnička kultura, Informatika i Osnovi tehnike
 • 42

  Kazazović Jasmin, Informatika
 • 43

  Vreto Sanjin, Informatika
 • 44

  Butmir Nihada, Kultura življenja
 • 45

  Jahić Murid, Likovna kultura
 • 46

  Vatrenjak Šejla, Muzička kultura
 • 47

  Curo Mufid, Tjelesni i zdravstveni odgoj
 • 48

  Čorbo Ajsela, Tjelesni i zdravstveni odgoj
 • 49

  Tvrtković Bajro, Vjeronauka
 • 50

  Ćeman Sabaheta, Vjeronauka
 • 51

  Čutura Mersiha, Građansko obrazovanje i ZŽS