Vijeće roditelja i učenika

VIJEĆE RODITELJA

 • 1

  Beganović Sajma I-1
 • 2

  De Lucia Sanela, predsjednik I-2
 • 3

  Ismić Marizela I-3
 • 4

  Ćamdžić Damira II-1
 • 5

  Đuderija Fata II-2
 • 6

  Išerić Elvisa II-3
 • 7

  Džemidžić Sabina III-1
 • 8

  Kučuk Belma III-2
 • 9

  Hadžić Selma III-3
 • 10

  Džuho Elvedin III-4
 • 11

  Čaušević Senad, sekretar IV-1
 • 12

  Šunj Elma IV-2
 • 13

  Malagić Merima IV-3
 • 14

  Mujanović Admir, zamjenik predsjednika V-1
 • 15

  Džemidžić Mirza V-2
 • 16

  Smajlović Mersiha V-3
 • 17

  Godinjak Meliha VI-1
 • 18

  Huko Amir VI-2
 • 19

  Dedić Aida VI-3
 • 20

  Suljević Asmir VII-1
 • 21

  Nezir Hajrija VII-2
 • 22

  Džaferović Alma VII-3
 • 23

  Bećirspahić Aldina VIII-1
 • 24

  Hujić Nedžmina VIII-2
 • 25

  Kadrić Aldin VIII-3
 • 26

  Softić Belma VIII-4
 • 27

  Kolar Azemina IX-1
 • 28

  Ibrahimović Naila IX-2
 • 29

  Mujić Lejla IX-2

VIJEĆE UČENIKA

 • 1

  Avdić L. I-1
 • 2

  Berić I I-2
 • 3

  Tabaković T. I-3
 • 4

  Rizvanović H. II-1
 • 5

  Efendić S. II-2
 • 6

  Išerić N. II-3
 • 7

  Muratović K. III-1
 • 8

  Milišić A. III-2
 • 9

  Agić E. III-3
 • 10

  Džuho E. III-4
 • 11

  Keško A. IV-1
 • 12

  Ramić A. IV-2
 • 13

  Memišević M. IV-3
 • 14

  Pojata E. V-1
 • 15

  Murić A. V-2
 • 16

  Smajlović N. V-3
 • 17

  Bejtić S. VI-1
 • 18

  Tulić L. VI-2
 • 19

  Čamdžić A. VI-3
 • 20

  Kavazović A. VII-1
 • 21

  Musić M. VII-2
 • 22

  Munišević I. VII-3
 • 23

  Bećirspahić A. VIII-1
 • 24

  Kekić M. VIII-2
 • 25

  Kadrić A. VIII-3
 • 26

  Softić A. VIII-4
 • 27

  Lolić D. IX-1
 • 28

  Matuh A. IX-2
 • 29

  Mahmutović S. IX-3