Vijeće roditelja i učenika

VIJEĆE RODITELJA

 • 1

  Korać Sanela I-1
 • 2

  Clavery Dalila I-2
 • 3

  Ramić Belma I-3
 • 4

  Beganović Sajma II-1
 • 5

  De Lucia Sanela II-2
 • 6

  Mujanović Seada II-3
 • 7

  Čamdžić Damira III-1
 • 8

  Balić Merima III-2
 • 9

  Brkić Emina III-3
 • 10

  Krkalić Samir IV-1
 • 11

  Kujević Šahsena IV-2
 • 12

  Hadžić Selma IV-3
 • 13

  Osmanković Emina IV-4
 • 14

  Čaušević Senad V-1
 • 15

  Šunj Elma V-2
 • 16

  Malagić Merima V-3
 • 17

  Mujanović Admir VI-1
 • 18

  Džemidžić Mirza VI-2
 • 19

  Smajlović Mersiha VI-3
 • 20

  Godinjak Meliha VII-1
 • 21

  Tulić Mirela VII-2
 • 22

  Dedić Aida VII-3
 • 23

  Suljević Asmir VIII-1
 • 24

  Nezir Hajrija VIII-2
 • 25

  Džaferović Alma VIII-3
 • 26

  Aganović Nermina IX-1
 • 27

  Čičak Nedžmina IX-2
 • 28

  Kadrić Aldin IX-3
 • 29

  Softić Belma IX-4

VIJEĆE UČENIKA

 • 1

  Rizvanović H. I-1
 • 2

  Krušćica Dž. I-2
 • 3

  Lačić A. I-3
 • 4

  Avdić L. II-1
 • 5

  Đozić A. II-2
 • 6

  Pervan A. II-3
 • 7

  Kadrić A. III-1
 • 8

  Ćehović N. III-2
 • 9

  Tarahija Dž. III-3
 • 10

  Muratović K. IV-1
 • 11

  Kučuk N. IV-2
 • 12

  Salman A. IV-3
 • 13

  Berbić R. IV-4
 • 14

  Ramić A. V-2
 • 15

  Malagić D. V-3
 • 16

  Isanović S. V-1
 • 17

  Muminović A. VI-1
 • 18

  Džemidžić Dž. VI-2
 • 19

  Kubat A. VI-3
 • 20

  Memija H. VII-1
 • 21

  Ćatović A. VII-2
 • 22

  VII-3
 • 23

  Spahić V. VIII-1
 • 24

  Lojić I. VIII-2
 • 25

  Bajraktarević Dž. VIII-3
 • 26

  Bećirspahić A. IX-1
 • 27

  Kekić M. IX-2
 • 28

  IX-3
 • 29

  Tabučić A. IX-4