Školska biblioteka

Školska biblioteka

Školska biblioteka bitno učestvuje u edukaciji učenika. Ona je informacioni centar, gdje korisnici mogu naći informaciju i tražiti savjet bibliotekara u budućem traženju informacija. U procesu obrazovanja učenika i sticanja im početnog, osnovnog, krucijalnog znanja, biblioteka ima značajnu ulogu, utoliko što u njoj učenici pronaze smjernice za dalje cjeloživotno učenje.
U biblioteci učenici razvijaju maštu, formiraju svoje čitalačke navike i dolaze do različitih spoznaja odnosno umnih zaključaka.
Kao mjesto okupljanja i svrsishodnog iskorištavanja vremena, biblioteka osigurava pristup sadržajima, koji će učenike potaknuti na zasnivanje različitih ideja korisnih u procesu učenja, samostalno pristupanje istraživačkom radu, vrednovanje i pravilan odabir materijala. Stalnim, kontinuiranim dolaskom u biblioteku, učenici se navikavaju na prostor biblioteke i njenu atmosferu, bez straha da će dobiti lošu ocjenu, jer nisu uradili domaću zadaću i naučili napamet lekciju. Dapače, tu razvijaju komunikacijske, informacijske, pretraživačke sposobnosti i tu se formiraju aktivni čitatelji i čitateljice, koji čitaju i vannastavne sadržaje,  pritom usvajajući estetske i kulturne vrijednosti.
U biblioteci učenici upoznaju različite izvore informacija, a samim tim saznaju i za usluge drugih biblioteka (osim svoje školske) i uče da je knjiga stalni i najtrajniji izvor raznovrsnih znanja, kao i to da bibliotečki materijal, odnosno građa, može biti prikazan/a  u obliku teksta, u obliku A/V sredstava (DVD-ija i CD-ova), crteža, mapa, geo., hist. karata i slično. Potom učenici usvajaju nove pojmove, kao što su autor djela, naslov djela, časopis, citat, bilješke i kroz to stiču poštovanje prema radu pisca odnosno autora. 
 
Zatim uče sami pisati kraće književne sastave, odnosno tekstove po svom izboru, upoznaju se sa književnim žanrovima i ovladavaju vještinom lijepog i pravilnog izražavanja. Upoznaju također i referentnu zbirku (leksikone, enciklopedije, atlase, rječnike i slično) i počinju je aktivno koristiti kao pomagalo u učenju. Učestalim dolaskom u biblioteku, upoznaju se sa raspoloživim fondom biblioteke, antikvitetima i novinama u biblioteci i stječu naviku preuzimanja odgovornosti da  ono što podignu u biblioteci vrate na vrijeme i u ispravnom stanju, čime uspješno koriste i usput čuvaju bibliotečku građu odnosno bibliotečke resurse.
Takvi savjesni i zahvalni čitaoci odnosno korisnici su u stvari najbolji resurs biblioteke jer cijene usluge biblioteke i bibliotekara i nastoje da ih iskoriste za sebe na najbolji mogući način. Time i bibliotekar dobija najbolju moguću nagradu i satisfakciju za svoj rad, da su učenici i učenice, nastavnici i ostale radne kolege zadovoljni onim što biblioteka sa svojim resursima bilbliotečkom građom i uslužnim bibliotekarom pruža.
Kao potpun i relevantan izvor informacija, osim učenicima, biblioteka je namijenjena za potrebe redovne nastave i vanastavnih aktivnosti. Korisnici biblioteke su svi zaposlenici biblioteke, uključujući i roditelje koji pokažu zainteresovanost da budu članovi biblioteke. Članstvo u biblioteci je besplatno, s tim da odrasle/punoljetne osobe (nastavnici i roditelji) moraju doći sa ličnom kartom i ispuniti pristupnicu sa tačnim podacima i upoznati se sa pravilima rada biblioteke.
U našoj školi biblioteci pripada centralno mjesto. Ista se nalazi u prizemlju novog objekta škole. U sklopu biblioteke je čitaonica, tako da obje zauzimaju prostor od 88,85 kvadrata. Objekat je sa centralnim grijanjem, tako da su uslovi rad biblioteke idealni. U čitaonici se nalazi 28 mjesta za korisnike i mjesto za bibliotekara ili predavača po potrebi, plus jedno mjesto za bibliotekara u biblioteci.
Fond biblioteke se sastoji od učeničkog i nastavničkog fonda. Učenički fond se sastoji iz fonda obavezne lektire, fonda lektire za slobodno čitanje (slikovnice, knjige neobavezne lektire i priručnici) i udžbenika za sve predmete od I-IX razreda. Učenički fond je sav smješten u prostoru čitaonice i slobodnog je pristupa za učenike. Uz njega je u dvije samostojeće vitrine smješten i fond za odrasle, koji je namijenjen za čitalačke potrebe roditelja učenika. U čitaonici su smješteni primjerci stručnih časopisa „Didaktički putokazi“ i „Novi Mualim“. Tu je i nekoliko primjeraka časopisa „Fondeko“  i „Školegijum“ i list za učenike“Elif“.
Nastavnički fond, odnosno stručne literature za nastavnike je smješten u prostoru biblioteke. Njega čine stručna djela iz svih oblasti znanja. Najviše ima djela iz književnosti, historije, pedagogije, prava i sociologije. Uz to tu se nalazi fond lektire za nastavnike, priručnici za nastavnike i referentna literatura.
Ukupan bibliotečki  fond sadrži 7390 bibliotečkih jedinica. Sve jedinice su stručno i formalno obrađene, prema UDK i ISBD standardu. Urađena su dva kataloga, abecedni i stručni, posebno za učenički i posebno za nastavnički fond.

Aktivnih korisnika usluga biblioteke od početka školske 2017/2018. godine je 707, u što spadaju svi učenici od drugog do devetog razreda i svo nastavno i tehničko osoblje škole. Vrata biblioteke su otvorena i roditeljima naših učenika. Radno vrijeme biblioteke svaki radni  dan, od ponedeljka do petka od 08 do 16 sati.

                                                Voditelj školske biblioteke:
                                                            Tarik Beglerović