Sekcije i voditelji

Sekcija

 • 1

  Dodatna Matematika VII i VIII
 • 2

  Dodatna Fizika VIII i IX
 • 3

  Dodatna Bosanski jezik VII
 • 4

  Dodatna Engleski jezik VI
 • 5

  Historijska sekcija VII
 • 6

  Dodatna matematika VI
 • 7

  Dodatna Matematika IX
 • 8

  Dodatna Njemački jezik IX
 • 9

  Dodatna Bosanski jezik VIII
 • 10

  Dodatna Engleski jezik VII
 • 11

  Lingvistička sekcija
 • 12

  Volontiranje je COOL
 • 13

  Ekološka sekcija
 • 14

  Dodatna Engleski jezik VIII i IX
 • 15

  Dodatna Geografija IX

Voditelj sekcije

 • 1

  Gljiva Suvada
 • 2

  Aljović Alma
 • 3

  Čović Elvira
 • 4

  Curo Nermina
 • 5

  Durović Jasmina
 • 6

  Eminović Aldina
 • 7

  Ademović Senija
 • 8

  Godinjak Azra
 • 9

  Hodžić Alma
 • 10

  Kadić Sabina
 • 11

  Šehić Elma
 • 12

  Durović Jasmina
 • 13

  Subašić Edina
 • 14

  Udvinčić Sabina
 • 15

  Vatrić Senada

Sekcija

 • 16

  Dodatna Hemija IX
 • 17

  Saobraćajna sekcija
 • 18

  Maketarsko-modelarska sekcija
 • 19

  Dodatna Informatika
 • 20

  Likovna sekcija
 • 21

  Hor
 • 22

  Odbojkaška sekcija M
 • 23

  Odbojkaška sekcija Ž
 • 24

  Dodatna Vjeronauka VIII i IX
 • 25

  Dramska sekcija
 • 26

  Literarna
 • 27

  Matematička sekcija
 • 28

  Mali kreativci
 • 29

  Likovna sekcija
 • 30

  Bibliotekarska sekcija
 • 31

  Hor
 • 32

  Robotika
 • 33

  Projekat "Građanin"

Voditelj sekcije

 • 16

  Kišić Azemina
 • 17

  Kazić Vernesa
 • 18

  Masleša Enisa
 • 19

  Vreto Sanjin
 • 20

  Jahić Murid
 • 21

  Vatrenjak Homarac Šejla
 • 22

  Curo Mufid
 • 23

  Čorbo Ajsela
 • 24

  Tvrtković Bajro
 • 25

  Neradin Hajrudin
 • 26

  Granov Kanita
 • 27

  Šabić Emina
 • 28

  Fišić Mediha
 • 29

  Mulahasanović Alma
 • 30

  Beglerović Tarik
 • 31

  Krajina Vedad
 • 32

  Kazazović Jasmin
 • 33

  Čutura Mersiha