Sekcije i voditelji

Sekcija

 • 1

  Dodatna Matematika VII
 • 2

  Dodatna Fizika VIII i IX
 • 3

  Dramsko-recitatorska
 • 4

  Dodatna Engleski jezik V
 • 5

  Dodatna Historija VII
 • 6

  Dodatna matematika IX
 • 7

  Dodatna Matematika VI i VII
 • 8

  Dodatna Njemački jezik IX
 • 9

  Dodatna Bosanski jezik VII
 • 10

  Dodatna Engleski jezik
 • 11

  Dodatna Bosanski jezik VIII
 • 12

  HIstorijska sekcija
 • 13

  Ekološka sekcija
 • 14

  Dodatna Engleski jezik
 • 15

  Dodatna Geografija IX

Voditelj sekcije

 • 1

  Ademović Senija
 • 2

  Aljović Alma
 • 3

  Čović Elvira
 • 4

  Curo Nermina
 • 5

  Durović Jasmina
 • 6

  Eminović Aldina
 • 7

  Gljiva Suvada
 • 8

  Godinjak Azra
 • 9

  Hodžić Alma
 • 10

  Kadić Sabina
 • 11

  Šehić Elma
 • 12

  Šljuka Sedika
 • 13

  Subašić Edina
 • 14

  Udvinčić Sabina
 • 15

  Vatrić Senada

Sekcija

 • 16

  NUS
 • 17

  Saobraćajna sekcija
 • 18

  Maketarsko-modelarska sekcija
 • 19

  Dodatna Informatika
 • 20

  Likovna sekcija
 • 21

  Hor
 • 22

  Košarkaška sekcija M i Ž
 • 23

  Odbojkaška sekcija Ž
 • 24

  Kaligrafija
 • 25

  Sevdalinka
 • 26

  Filozofija za djecu
 • 27

  Ekološka sekcija
 • 28

  Matematička sekcija
 • 29

  Likovna sekcija
 • 30

  Bibliotekarska sekcija

Voditelj sekcije

 • 16

  Dervišić Sena
 • 17

  Čaušević Edita
 • 18

  Masleša Enisa
 • 19

  Vreto Sanjin
 • 20

  Jahić Murid
 • 21

  Vatrenjak Šejla
 • 22

  Curo Mufid
 • 23

  Čorbo Ajsela
 • 24

  Tvrtković Bajro
 • 25

  Huseinović Edvija
 • 26

  Granov Kanita
 • 27

  Mulahasanović Alma
 • 28

  Ćatić Aida
 • 29

  Gadžo Fehima
 • 30

  Beglerović Tarik