Kalendar rada

Kalendar rada za školsku 2022/2023. godinu

01.09.2023. Početak školske 2023/2024. godine

01.09.2023. Početak redovne nastave (petak)

01.09.2023. Prijem prvačića

25.11.2023. Dan državnosti BiH

31.12.2023. Kraj I polugodišta
01.01 – 28.01.2023. Zimski raspust
29.01.2024. Početak nastave u II polugodištu školske 2023/2024. godine
01.03.2024. Dan nezavisnosti BiH

01. i 02.05.2024. Međunarodni praznik rada
05.06.2024. Završetak nastave za učenike I i IX razreda
12.06.2024. Završetak redovne nastave za učenike od II do VIII razreda

Smjene

PRVA SMJENA

Čas /  Vrijeme

1. 8,00 – 8,45
2. 8,50 – 9,35
3. 9,40 – 10,25
Veliki odmor (10,25 – 10,40)
4. 10,40 – 11,25
5. 11,30 – 12,15

6. 12,20 – 13,05

DRUGA SMJENA

Čas / Vrijeme
1. 12,45 – 13,30
2. 13,35 – 14,20
Veliki odmor (14,20 – 14,35)
3. 14,35 – 15,20
4. 15,25 – 16,10
5. 16,15 – 17,00

6. 17,05 – 17,50

7. 17,55 – 18,40

PRVA SMJENA         

Čas /  Vrijeme

1. 8,00 – 8,45
2. 8,50 – 9,35
3. 9,40 – 10,25
Veliki odmor (10,25 – 10,40)
4. 10,40 – 11,25
5. 11,30 – 12,15

DRUGA SMJENA

Čas / Vrijeme
1. 13,15 – 14,00
2. 14,05 – 14,50
Veliki odmor (14,50 – 15,05)
3. 15,05 – 15,50
4. 15,55 – 16,40
5. 16,45 – 17,30

Posebne napomene

  • U prvom polugodištu realizovat će se 84, a u drugom polugodištu 91 nastavni dan.
  • U utorak, 26.12.2023.godine radit će se po rasporedu od ponedjeljka.
  • U utorak, 30.04.2024.godine redit će se po rasporedu od četvrtka.