Škola planinarstva 2023/2024

U skladu sa Pravilnikom o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj u osnovnoj školi i uz koordinaciju Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS u toku je realizacija Škole planinarstva za sve učenike VII razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo. Cilj škole planinarstva jeste stjecanje znanja i vještina potrebnih za siguran boravak, odmor i rekreaciju u planinama i na drugim terenima gdje se mogu primijeniti planinarska znanja i vještine, kao i za obavljanje drugih zadataka koji doprinose sigurnosti kretanja i boravka u planinama.Škola planinarstva realizira se u saradnji sa Planinarskim savezom FBiH/BiH.

Planirano je da se škola planinarstva realizuje na planinama: Igman (12.10.2023.g.), Trebević (8.11.2023.g.) i Bjelašnica (22.4.2024.g.). U pratni učenika idu nastavnici Tjelesnog i zdravstvenog odgoja Curo Mufid i Čorbo Ajsela, te nastavnici Vernesa Kazić, Jasmin Kazazović, Sanjin Vreto, Sabina Kadić i Senada Vatrić.

Ostale novosti

Pratite nas