Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2023.god.