Odluka o pokretanju JN poništenja dijela javnog konkursa