Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – njemački j.