Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – distribucija gasa