EKSTERNA MATURA

u skladu sa Kalendarom aktivnosti, učenici završnih razreda osnovnih škola na području KS će polagati eksternu maturu za školsku 2022/2023. godinu, 14. juna (srijeda) i 15. juna (četvrtak) 2023. godine. Termini održavanja ispita eksterne mature su: