Uređenje školskog dvorišta

Nakon potpisivanja sporazuma između Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo, u prvoj sedmici novembra započeti su radovi na realizaciji projekta uređenja i ozelenjavanja 37 školskih i vrtićkih dvorišta u Kantonu Sarajevo.

Projekt obuhvata uređenje dvorišta, sadnju novih stabala i ukrasnog grmlja, orezivanje žive ograde i postojećih stabala, te pripremu tla za nove travnjake.

Osim što je namijenjen djeci i poboljšanju uslova za njihov boravak u prostoru škola i vrtića, ima za cilj i zaštitu djece od buke, prašine kao i poboljšanje kvaliteta zraka na mikrolokacijama.

Posebno u ljetnom periodu, nova posađena stabla našim malim sugrađanima, osigurat će prirodan i ekološki prihvatljiv ambijent kakav i zaslužuju. Radovi na uređenju školskog dvorišta u našoj školi su realizovani 9.11.2023. godine.

Ostale novosti

Pratite nas