Novosti

Previous Next

Mostar - Volontiranje je COOL!

Učenici naše škole, Hadžić Zina, Mrehić Amar, Pločo Dalila, Đozić Hamza, Beganović Harun, Avdić Adna i Karović Naida, su posjetili Mostar 22.05.2019.g. u organizaciji Centra za razvoj omladinskog aktivizma (CROA). Tom prilikom su učestvovali u zajedničkim aktivnostima sa velikim brojem škola iz B i H. Neke od tih aktivnosti bile su i sadnja drveta japanske trešnje, kao simbola mira, tolerancije i svih pozitivnih vrijednosti koje promovira projekat Volontiranje je COOL! Takođe, naši učenici su učestvovali i na upriličenoj radionici i druženju sa drugim učesnicima.

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba