Novosti

Previous Next

Radionica za roditelje četvrtih razreda na temu „ Kreiranje i korištenje e-maila“

U četvrtak 21.02.2019. i u petak 22.02.2019.godine u 17 sati u kabinetu informatike, održane su radionice za roditelje učenika četvrtih razreda naše škole. Radionicu su realizovali nastavnici razredne nastave Dževad Bašić i Hajrudin Neradin. Na radionicama je učestvovalo 30  roditelja. Tema radionica je bila „ Kreiranje i korištenje e-maila“. Razlog organizovanja je bio taj što je došlo do izmjena NPiP za predmet bosanski jezik i književnost, gdje učenici četvrtih razreda od ove školske godine imaju novu nastavnu jedinicu iz oblasti medijske kulture, a to je Pisanje pisma u elektronskoj formi. Pošto učenici do sada nisu imali informatiku kao predmet izučavanja, na ovaj način će roditelji pomoći učenicima da uvježbaju ovakav vid rada i komunikacije između učenika, roditelja i škole. Roditelji su osposobljeni da sami kreiraju e-mail račun i po njihovom mišljenju ova radionica će im puno pomoći i u korištenju e-dnevnika. 

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba