Novosti

Obavještenje za učenike i roditelje: škola plivanja

Škola plivanja za učenike četvrtih razreda realizovat će se na Olimpijskom bazenu Otoka u dva termina. Dva odjeljenja učenika četvrtih razreda naše škole pohađat će školu plivanja u terminu od 4.3. do 15.3.2019. godine (od 10.00 do 11.00 sati), a preostala dva odjeljenja od 18.3. do 29.3.2019. godine (od 10.00 do 11.00 sati). Sve ostale informacije i upute vezane za školu plivanja, učenicima i roditeljima, prenijet će učitelji odjeljenja četvrtih razreda. Želimo našim učenicima da uspješno savladaju tehnike plivanja i da se lijepo zabave.

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba