Novosti

Previous Next

Škola skijanja

Učenici šestog razreda naše škole su od 07.03. do 13.03. 2018. godine, u okviru relaizacije projekta „Škola skijanja“ proveli na časovima skijanja u okviru obaveznog nastavnog programa.
„Škola skijanja“ u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo planirana je za sve učenike šestih razreda osnovnih škola.
Učenici su u navedenom periodu stekli osnovna znanja i prve „korake“ ovog zimskog sporta. Ovom prilikom želimo pohvaliti sve učenike i njihove nastavnike Curo Mufida i Ahmetović Admira koji su učinili sve da ovaj projekat uspije.

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba