Novosti

Obavještenje Vlade: Uvodi se online nastava u Kantonu Sarajevo zbog koronavirusa

Obavještavamo Vas da je u skladu sa donesenom Naredbom Kriznog štaba Ministrarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo donijela Odluku kojom se obustavlja redovan nastavni proces.

Umjesto redovne nastave u osnovnim i srednjim školama te visokoškolskim ustanovama odvijati će se online nastava, počevši od 12.03.2020. godine, zaključno sa 25.03.2020. godine.

 U prilogu je Odluka Vlade KS o organizaciji rada u odgojno-obrazovnim ustanovama i studenskim centrima na području KS za period 11.03.2020. do 25.03.2020. godine. možete vidjeti ovdje

 

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba