Novosti

Nova učila u 7 osnovnoj školi

U decembru 2017. godine u našu školu je dostavljena oprema i namještaj, a koju je obezbijedilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Tom prilikom laboratorijskim stolovima i Epson projektorima EB-680Wi opremljeni su kabineti: biologije, hemije i fizike. Kabinet informatike opremljen je sa deset novih računara, a jedna učionica opremljena je kompletom novog namještaja.

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba