Odluka o pokretanju postupka javnog konkuesa za popunu upražnjenih radnih mjesta