J U  “Sedma osnovna škola” Ilidža  “ Treba dugo učiti 
  da bi se malo znalo ”     
    - Monteskje - Najdemokratičnija škola

Kalendar pisanih provjera znanja

Konkurs 2018. januar

Okvirni sporazum

zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o izboru ponudjaca

Obavjestenje

Okvirni kalendar pisanih provjera znanja

Ispravka za obavjestenje o nabavci.

Dopuna tenderske dokumentacije-loz-ulje 2017.

Odluka o pokretanju postupka-loz ulje 2017.

Obavjestenje o nabavci loz ulja 2017.

Tenderska dokumentacija-2017, nabavka loz ulja

Spisak udzbenika 2017-2018.docx

Konkurs za geografiju.docx

Konkurs docx

Obavjestenje.pdf

Tender loz ulje JU  Sedma OS.docx

Nastavak humanitarne akcije

Ugledni čas BHS jezik

19. dječiji tetar fest-Gračanica 2016.

Općinsko takmičenje iz Fizike

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o pokretanju postupka javne..

Poziv za dostavljanje ponude

Humanitarni bazar 24.12.2015.

01.12.2015. Dan borbe protiv AIDS-a

Dječiji festival 2015.

Obavještenje-početak nastave

BAZAR- razmjena udžbenika

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Izmjena i dopuna TD + izjava ponuđača

Izmjena tenderske dokumentacije

Tender za nabavku  lož ulja

Obavještenje o nabavci

18. Dječiji teatar festival

“Čarobni svirač” i u Devetoj o.š.

Školska saobraćajna patrola

Oledni čas iz vjeronauke

Dan planete Zemlje

Posjeta centru “Spajalica”

Takmičenje iz matematike

Ljubavna matematika-ugledni čas

Festival Dječije carstvo

Projekat  “Građanin”

početna javne nabavke o školi školske aktivnosti uposlenici galerija kontakt

Dopunska nastava šk. 2014./15.

SPISAK NASTAVNIKA KOJI SU PREMA NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU DUŽNI                                                DRŽATI DOPUNSKU NASTAVU
Redni broj
Prezime
Ime
Dan
Vrijeme
Kabinet
1
Đonlagić
Adisa
Ponedjeljak
13:20 - 14:05
Zbornica
2
Đonlagić
Adisa
Srijeda
13:20 - 14:05
Likovno
3
Gljiva
Suvada
Ponedjeljak
13:20 - 14:05
Matematika 1
4
Čović
Elvira
Četvrtak
13:20 - 14:05
Muzička kultura
5
Bašić
Dževad
Utorak
13:20 - 14:05
Engleski jezik
6
Mulahasanović
Alma
Četvrtak
13:20 - 14:05
Muzička kultura
7
Ibrica
Senita
Četvrtak
11:30 - 12:15
Zbornica
8
Ademović
Senija
Srijeda
13:20 - 14:05
Matematika 1
9
Dahija
Ervina
Ponedjeljak
13:10 - 14:00
Biologija
10
Hodžić
Alma
Ponedjeljak
13:20 - 14:05
Matematika 2
11
Hodžić
Alma
Četvrtak
13:20 - 14:05
Matematika 2
12
Kadić
Sabina
Utorak
13:20 - 14:05
Engleski jezik
13
Ćorović
Muzafera
Četvrtak
11:35 - 12:15
Bosanski jezik 2
14
Šahić
Munir
Četvrtak
11:30 - 12:15
Geografija
15
Makan
Jasna
Utorak
17:10 - 17:55
Geografija
16
Čopra
Hikmet
Ponedjeljak
13:20 - 14:05
Informatika
17
Čopra
Hikmet
Četvrtak
13:20 - 14:05
Informatika
18
Durović
Jasmina
Srijeda
13:20 - 14:05
Fizika
19
Ćerimović
Halida
Ponedjeljak
13:20 - 14:05
Fizika
20
Masleša
Enisa
Srijeda
13:20 - 14:05
Zbornica
21
Subašić
Edina
Srijeda
13:20 - 14:05
Biologija
22
Godinjak
Azra
Srijeda
13:20 - 14:05
Zbornica
23
Jahić
Murid
Četvrtak
13:20 - 14:05
Zbornica
24
Kadić
Sabina
Ponedjeljak
13:20 - 14:05
Engleski jezik
25
Hajradinović
Mesud
Petak
13:20 - 14:05
Matematika 2