Vijeće roditelja i učenika

Vijeće roditelja

1
Kovačević Amira I-1
2
Musić Arnela I-2
3
Javorovac Alma I-3
4
De Luccia Sanela I-4
5
Čaušević Senad II-1
6
Memić Mirnesa II-2
7
Malagić Merima II-3
8
Kikić Amela III-1
9
Džemidžić Mirza III-2
10
Selimović Lejla IV-1
11
Tarčin Enisa IV-2
12
Musić Emir IV-3
13
Suljević Selma V-1
14
Nezir Hajra V-2
15
Džaferović Alma V-3
16
Mešak Irma VI-1
17
Hodžić Amra VI-2
18
Kadrić Aldin VI-3
19
Softić Belma VI-4
20
Alajbegović Suvada VII-1
21
Hadžić Fikret VII-2
22
Mujić Lejla VII-3
23
Bajrić Elma VIII-1
24
Junuzović Adisa VIII-2
25
Koluglija Medina IX-1
26
Baručija Elvir IX-2
27
Đedović Fahreta IX-3

Vijeće učenika

1
Džemidžić M. I-1
2
Bevrnja Alem I-2
3
Javorovac Z. I-3
4
Osmanković F. I-4
5
Dželilović E. II-1
6
Ibišević I. II-2
7
Dugonjić V. II-3
8
Kubat A. III-1
9
Džemidžić Dž. III-2
10
Memija H. IV-1
11
Bajraktarević H. IV-2
12
Hodžić A. IV-3
13
Mulahmetović A. V-1
14
Nezir A. V-2
15
Čorbo A. V-3
16
Hrbinić S. VI-1
17
Bišić D. VI-2
18
Godinjak S. VI-3
18
Džemidžić A. VI-4
20
Lolić D. VII-1
21
Kapor J. VII-2
22
Kekić E. VII-3
23
Šuško N. VIII-1
24
Ibrahimović F. VIII-2
25
Osmanović L. IX-1
26
Baručija I. IX-2
27
Fako M. IX-3

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba