Vijeće roditelja i učenika

Vijeće roditelja

1
Krkalić Sejida
2
Đuderija Fata
3
Selimović Lejla - sekretar
4
Mehić Sefedin
5
Salihović Ermina
6
Ferhatović Dženana
7
Nezir Hajrija
8
Avdić Meliha
9
Panjeta Sanita
10
Hukara Nusret - predsjednik
11
Malagić Merima
12
Kolar Azemina
13
Hadžić Fikret
14
Mujić Lejla
15
Drinić Belma
16
Junuzović Adisa
17
Karaman Emir
18
Baručija Elvir - zamjenik
19
Musić Emir
20
Dolo Nedžad
21
Durić Edita
22
Kovač Dževada
23
Mešić Elvedin
24
Ćatić Senad
25
Hatić Munira

Vijeće učenika

1
Pekmez Sajra
2
Avdić Esad
3
Memija Hena
4
Hodžić Imran
5
Kavazović Una
6
Mulahmetović Ajša
7
Avdičević Ahmed
8
Pločo Melina
9
Tursunović Huso
10
Hukara Lamija
11
Džemidžić Asad
12
Osmić Anes
13
Jelić Ilhana
14
Kekić Ertana
15
Imširević Hamza
16
Mutapić Amina
17
Karaman Eman
18
Omerović Erna
18
Musić Danis
20
Hadžić Zina, zamjenik
21
Selimanović Lamija
22
Tursunović Dženana
23
Mešić Selma
24
Begović Amina, predsjednik
25
Jahić Adna, sekretar

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba