Uprava i nastavno osoblje

Direktor

Direktor

Menadžment

Hikmet  Čopra - direktor
Sadeta Redžepi - pomoćnik direktora


Administracija i stručni saradnici

Birsana Lagumdžija - pedagog psiholog
Mediha Memić - sekretar
Tarik Beglerović - bibliotekar


Nastavno osoblje

1
Dokara Amira, Razredna nastava
2
Čović Nermina, Razredna nastava
3
Ibrica Senita, Razredna nastava
4
Ćorović Muzafera, Razredna nastava
5
Šahić Munir, Razredna nastava
6
Mulahasanović Alma, Razredna nastava
7
Bašić Dževad, Razredna nastava
8
Šabić Emina, Razredna nastava
9
Neradin Hajrudin, Razredna nastava
10
Huseinović Edvija, Razredna nastava
11
Ćatić Aida, Razredna nastava
12
Granov Kanita, Razredna nastava
13
Gadžo Fehima, Razredna nastava
14
Krajina Vedad, Razredna nastava
15
Hodžić Alma, Bosanski jezik
16
Šehić Elma, Bosanski jezik
17
Čović Elvira, Bosanski jezik
18
Curo Nermina, Engleski jezik
19
Kadić Sabina, Engleski jezik
20
Udvinčić Sabina, Engleski jezik
21
Godinjak Azra, Njemački jezik
22
Šabić Aida, Njemački jezik
23
Durović Jasmina, Historija i Društvo
24
Vatrić Senada, Geografija
25
Redžepi Sadeta, Geografija
26
Ademović Senija, Matematika
27
Gljiva Suvada, Matematika
28
Proha Lejla, Matematika Fizika
29
Aljović Alma, Fizika i Matematika
30
Subašić Edina, Biologija
31
Pandur Aida, Hemija, Biologija i Priroda
32
Kišić Azemina, Hemija i Kultura življenja
33
Suljanović Fadil, Tehnička kultura
34
Masleša Enisa, Tehnička kultura, Informatika i Osnovi tehnike
35
Bajić Merima, Informatika
36
Vreto Sanjin, Informatika
37
Jahić Murid, Likovna kultura
38
Vatrenjak Šejla, Muzička kultura
39
Curo Mufid, Tjelesni i zdravstveni odgoj
40
Čorbo Ajsela, Tjelesni i zdravstveni odgoj
41
Tvrtković Bajro, Vjeronauka
42
Hrustanović Elvira, Vjeronauka
43
Hasanagić Berina, Građansko obrazovanje i ZŽS

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba