Novosti

Previous Next

lopov uvijek bude otkriven 2019

Pripadnici MUP-a KS su 20.12. 2019. godine, u prostorijama naše škole, održali edukaciju za učenike šestih razreda iz oblasti kriminaliteta pod nazivom ,,Lopov uvijek bude otkriven“. Predavači su se potrudili da edukacija, pored primarne svrhe, bude i zanimljiva učenicima. Učenici su mogli vidjeti kako policijski pas vrlo jednostavno pronalaze ukradene stvari. Naravno, bili su fascinirani spretnošću psa, ali i cjelokupnom pojavom i načinom rada policijskih službenika. Naučili su ono najbitnije - da je krađa kriminalno djelo i da onaj ko krade uvijek bude pronađen i sankcionisan zbog svojih postupaka.

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba