Novosti

Kalendar aktivnosti u 2020. godini

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), čl. 72. i 73. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17 i 30/19), čl. 2. i 24. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17, 30/17 i 30/19), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donio je Odluku kojom se utvrđuje Kalendar aktivnosti za 2020. godinu, te na osnovu toga stavlja se van snage kalendar aktivnosti za 2020. godinu koji je donešen i objavljen 30.1.2020. godine.

Kalendar možete pogledati ovdje

Tražilica

Posljednji članci

25 Novembar 2021
24 Novembar 2021
29 Juli 2021
29 Juli 2021

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba