Sjednice NV i ŠO

Sjednice Školskog odbora

Poziv za 12. sjednicu ŠO
Poziv za 13. sjednicu ŠO
Poziv za 14. sjednicu ŠO
Poziv za 15. sjednicu ŠO
Poziv za 16. sjednicu ŠO
Poziv za 17. sjednicu ŠO
Poziv za 18. sjednicu ŠO
Poziv za 19. sjednicu ŠO
Poziv za 20. sjednicu ŠO
Poziv za 21. sjednicu ŠO
Poziv za 22. sjednicu ŠO
Poziv za 23. sjednicu ŠO
Poziv za 24. sjednicu ŠO
Poziv za 25. sjednicu ŠO
Poziv za 26. sjednicu ŠO
Poziv za 27. sjednicu ŠO
Poziv za 28. sjednicu ŠO
Poziv za 29. sjednicu ŠO
Poziv za 30. sjednicu ŠO
Poziv za 31. sjednicu ŠO
Poziv za 32. sjednicu ŠO
Poziv za 33. sjednicu ŠO
Poziv za 34. sjednicu ŠO
Poziv za 35. sjednicu ŠO
Poziv za 36. sjednicu ŠO
Poziv za 37. sjednicu ŠO
Poziv za 38. sjednicu ŠO
Poziv za 42. sjednicu ŠO
Poziv za 44. sjednicu ŠO
Poziv za 1. sjednicu ŠO
Poziv za 2. sjednicu ŠO
Poziv za 3. sjednicu ŠO
Poziv za 4. sjednicu ŠO
Poziv za 5. sjednicu ŠO
Poziv za 6. sjednicu ŠO

Sjednice Nastavničkog vijeća

Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV
Poziv za šestu sjednicu NV
Poziv za osmu sjednicu NV
Poziv za prvu sjednicu NV
Poziv za drugu sjednicu NV
Poziv za sjednicu NV 10.01
Poziv za sjednicu NV 24.01
Poziv za sjednicu NV 22.02
Poziv za sjednicu NV 14.03

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba