Sekcije

Sekcije i voditelji

Sekcija

1
Matematička (razred V)
2
Ekološka
3
Novinarska
4
Literarno-recitatorska
5
Matematička
6
Mali Hor
7
Dramska (niži razredi)
8
Dramska (viši razredi)
9
Kaligrafija
10
Maketarsko-modelarska
11
Informatička
12
Odbojka (Ž)
13
Njemački jezik (V i VI)
14
Njemački jezik (IX)

Voditelj sekcije

1
Granov Kanita
2
Ćorović Muzafera
3
Šehić Elma
4
Šahić Munir
5
Mulahasanović Alma
6
Bašić Dževad
7
Šabić Emina
8
Neradin Hajrudin
9
Tvrtković Bajro
10
Masleša Enisa
11
Fejzić Senad
12
Sućeska Kenan
13
Godinjak Azra
14
Šabić Aida

Sekcija

15
Sevdalinke
16
Civitas i zaštita od mina
17
Bibliotekarska
18
Saobraćajna
19
Odbojka(M), Atletika(M)
20
Geografija
21
Hor i orkestar
22
Historijska
23
Fizika
24
Likovna
25
Engleski jezik (VII)
26
Engleski jezik (IX)
27
Matematika (VIII i IX)
28
Matematika (VI i VII)

Voditelj sekcije

15
Huseinović Edvija
16
Hasanagić Berina
17
Beglerović Tarik
18
Suljanović Fadil
19
Curo Mufid
20
Macić Meho
21
Smaković Nerina
22
Durović Jasmina
23
Aljović Alma
24
Jahić Murid
25
Kadić Sabina
26
Curo Nermina
27
Ademović Senija
28
Gljiva Suvada

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba