Kalendar rada

Kalendar rada za školsku 2022/2023. godinu


01.09.2022. Početak školske 2022/2023. godine
01.09.2022. Početak redovne nastave (četvrtak)
01.09.2022. Prijem prvačića
05.10.2022. Svjetski dan učitelja
25.11.2022. Dan državnosti BiH
31.12.2022. Kraj I polugodišta
01.01 - 29.01.2023. Zimski raspust
30.01.2023. Početak nastave u II polugodištu školske 2022/2023. godine
01.03.2023. Dan nezavisnosti BiH
06.06.2023. Završetak nastave za učenike I i IX razreda
13.06.2023. Završetak redovne nastave za učenike od II do VIII razreda
 

Smjene

PRVA SMJENA (predmetna nastava)                 
Čas    Vrijeme                       
1.       8,00 - 8,45                        
2.       8,50 - 9,35   
3.       9,40 - 10,25
Veliki odmor (10,25 - 10,40)
4.      10,40 - 11,25  
5.      11,30 - 12,15     
6.      12,20 - 13,05     

DRUGA SMJENA (razredna nastava)
Čas    Vrijeme
1.      13,15 - 14,00
2.      14,05 - 14,50
Veliki odmor (14,50 - 15,05)
3.      15,05 - 15,50
4.      15,55 - 16,40
5.      16,45 - 17,30

PRVA SMJENA (razredna nastava)
Čas    Vrijeme                       
1.       8,00 - 8,45                        
2.       8,50 - 9,35   
3.       9,40 - 10,25
Veliki odmor (10,25 - 10,40)
4.      10,40 - 11,25  
5.      11,30 - 12,15   

DRUGA SMJENA (predmetna nastava)
Čas    Vrijeme
1.      12,45 - 13,30
2.      13,35 - 14,20
Veliki odmor (14,20 - 14,35)
3.      14,35 - 15,20
4.      15,25 - 16,10
5.      16,15 - 17,00
6.      17,05 - 17,50
7.      17,55 - 18,40

Nastava za učenike I razreda počinje u 8,50 sati (prva smjena) i u 12,45 sati (druga smjena)
Smjene se rotiraju svake sedmice.
                                  
   
kalendar-rada1-irf.jpg

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba