Kalendar rada

Kalendar rada za školsku 2019/2020. godinu

02.09.2019. Početak školske 2019/2020. godine
02.09.2019. Početak redovne nastave (ponedjeljak)
02.09.2019. Prijem prvačića
31.12.2019. Kraj I polugodišta (utorak)
01.01 - 28.01. 2020. Zimski raspust
29.01.2020. Početak nastave u II polugodištu školske 2019/2020. godine
02.06.2020. Završetak nastave za učenike I i IX razreda
09.06.2020. Završetak redovne nastave za učenike od II do VIII razreda
 

Smjene

PRVA SMJENA                  
Čas    Vrijeme                       
1.       8,00 - 8,45                       
2.       8,50 - 9,35  
3.       9,40 - 10,25
Veliki odmor (10,25 - 10,40)
4.      10,40 - 11,25  
5.      11,30 - 12,15    
6.      12,20 - 13,05    

DRUGA SMJENA
Čas    Vrijeme
1.      13,15 - 14,00
2.      14,05 - 14,50
Veliki odmor (14,50 - 15,05)
3.      15,05 - 15,50
4.      15,55 - 16,40
5.      16,45 - 17,30
6.      17,35 - 18,20

                                  
   
kalendar-rada1-irf.jpg

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba