Iz UNESCO-vog Manifesta za školske biblioteke

Iz UNESCO-vog Manifesta za školske bibliotekeŠkolska biblioteka pruža obavijesti i spoznaje bitne za uspješno uključivanje u savremeno društvo koje se temelji na znanju i informaciji.  Školska biblioteka opskrbljuje učenike vještinama za cjeloživotno učenje, razvija njihovu maštu i osposobljava ih za život slobodnih, sposobnih, svestranih i odgovornih građana.
Image

Zadaća školske biblioteke       Školska biblioteka daje potporu učenju, nudi knjige i izvore informacija koji omogučavaju svim članovima škole da razvijaju kritičko mišljenje, te da postanu stvarni korisnici obavijesti – informacija  u svim oblicima i medijima. Školska biblioteka se povezuje sa drugim bibliotekama i obavijesnim mrežama, poštujući načela UNESCO-vog Manifesta za školske biblioteke. Bibliotečko osoblje potiče upotrebu knjiga i drugih informacijskih izvora od umjetničkih do dokumentarnih, od štampanih do elektronskih, u biblioteci ili izvan nje.Dokazano je da saradnja bibliotekara i učitelja/nastavnika  utječe na postizanje više razine pismenosti, čitanja, učenja, rješavanja problema i savladavanja informacijskih i komunikacijskih vještina.
     Usluge školske biblioteke moraju biti pružene svim članovima škole, bez obzira na dob, rasu, spol, vjeru, nacionalnost, jezik, profesionalni i društveni položaj. Posebne usluge i građa moraju biti osigurane za one koji nisu u mogućnosti koristiti redovne bibliotečke usluge i građu.

Ciljevi školske biblioteke

Školska biblioteka je sastavni dio obrazovnog procesa. Srž njenog djelovanja čine sljedeći ciljevi bitni za razvijanje pismenosti, poučavanja, učenja, odgoja i kulture, koji su ujedno i temeljne službe školske biblioteke:
-    Podržavanje obrazovnih ciljeva onako kako su zacrtani u Nastavnom planu i programu škole i njenim zadaćama,
-    Razvijanje navike korištenja biblioteke kroz cijeli život, potičući kod djece naviku  i užitak u čitanju i učenju,
-    Pružanje mogućnosti za stvaralačko iskustvo u upotrebi i kreiranju informacija za poticanje učenja razumijevanja, mašte i užitka,
-    Poticanje svih učenika na usvajanje vještine procjene i upotrebe informacija, bez obzira na sve oblike komuniciranja unutar društva,
-    Osiguravanje pristupa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i globalnim izvorima i mogućnostima, koji učenicima omogućavaju doticaj sa različitim idejama, iskustvima i stavovima.
-    Organiziranje aktivnosti koje potiču kulturnu i društvenu svijest i osjetljivost,
-    Saradnja sa učenicima, učiteljima/nastavnicima, administracijom i roditeljima u postizanju zadaća škole,
-    Isticanje načela da su sloboda mišljenja i pristup informacijama preduvjeti za uspješno i odgovorno sudjelovanje u građanskom demokratskom društvu,
-     promicanje čitanja, izvora i službi školske biblioteke u školi i izvan nje.

Iz IFLA smjernica za školske biblioteke


Uloga školskih bibliotekara je da doprinese zadatku i misiji škole, uključujući procedure vrednovanja i da te procedure razvije i primjeni u školskoj biblioteci. U saradnji sa upravom škole, rukovodiocima i nastavnicima, školski bibliotekar je uključen u izradu planova i programa i sprovođenje nastavnog programa.
Bibliotekari posjeduju znanje i vještine u vezi sa nabavkom informacija i rješavanje informacionih problema, kao i stručnost za korištenje svih izvora, kako štampanih, tako i elektronskih. Njihovo znanje, vještine i stručnost zadovoljavaju potrebe specifične školske sredine. Uz to bibliotekari treba da predvode kampanje za čitanje i promicanje književnosti, medija i kulture namijenjenih djeci. Bibliotekar treba da stvara uslove i atmosferu za razonodu i učenje koji ostavljaju utisak dobrodošlice u biblioteci, privlačni su i pristupačni svima, bez bojazni i predrasuda. Svako ko radi u biblioteci treba da ima dobar odnos prema djeci, mladima i odraslima.
Image

Etički standardi

Osoblje školske biblioteke dužno je da poštuje visoke etičke standarde u svom radu  sa svim učenicima u obrazovnom procesu škole. Sve korisnike treba tretirati ravnopravno, bez obzira na njihove sposobnosti, obrazovanje i položaj. Usluge treba da budu prilagođene potrebama pojedinačnih korisnika. Da bi se osnažila uloga školske biblioteke kao otvorene i sigurne sredine za učenje, zaposleni u njoj treba da djeluju prije svega kao oni koji savjetuju, a ne kao oni koji podučavaju u tradicionalnom smislu. To prije svega znači da se moraju potruditi da stanu na stanovište korisnika i da se u pružanju bibliotečkih usluga ne rukovode samo sopstvenim stavovima i ubjeđenjima.

O nama

Osnovna škola u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine i to s odjeljenjem koje se vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima. Sve do agresije na BiH (1992.-1995.) škola nosi naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Gliši Jankoviću.
Po okončanju rata i reintegracijom općine Ilidža, odlukom Prelaznog općinskog vijeća Ilidža od 5. jula 1996. godine, promijenjeni su nazivi svih osnovnih škola na području općine Ilidža. Novi nazivi su dati prema redoslijedu izgradnje škola, tako da je naša škola dobila ime "Sedma" i kao takva počinje s radom u septembru 1996. godine.

Kontaktirajte nas!

Blažuj 118

71 215 Blažuj

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 630

Fax:+387 33 761 631

Email:sedma.os@bih.net.ba