“ Treba dugo učiti 
  da bi se malo znalo ”     
    - Monteskje - J U  “Sedma osnovna škola” Ilidža Najdemokratičnija škola

Kalendar pisanih provjera znanja

Konkurs 2018. januar

Okvirni sporazum

zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o izboru ponudjaca

Obavjestenje

Okvirni kalendar pisanih provjera znanja

Ispravka za obavjestenje o nabavci.

Dopuna tenderske dokumentacije-loz-ulje 2017.

Odluka o pokretanju postupka-loz ulje 2017.

Obavjestenje o nabavci loz ulja 2017.

Tenderska dokumentacija-2017, nabavka loz ulja

Spisak udzbenika 2017-2018.docx

Konkurs za geografiju.docx

Konkurs docx

Obavjestenje.pdf

Tender loz ulje JU  Sedma OS.docx

Nastavak humanitarne akcije

Ugledni čas BHS jezik

19. dječiji tetar fest-Gračanica 2016.

Općinsko takmičenje iz Fizike

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o pokretanju postupka javne..

Poziv za dostavljanje ponude

Humanitarni bazar 24.12.2015.

01.12.2015. Dan borbe protiv AIDS-a

Dječiji festival 2015.

Obavještenje-početak nastave

BAZAR- razmjena udžbenika

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Izmjena i dopuna TD + izjava ponuđača

Izmjena tenderske dokumentacije

Tender za nabavku  lož ulja

Obavještenje o nabavci

18. Dječiji teatar festival

“Čarobni svirač” i u Devetoj o.š.

Školska saobraćajna patrola

Oledni čas iz vjeronauke

Dan planete Zemlje

Posjeta centru “Spajalica”

Takmičenje iz matematike

Ljubavna matematika-ugledni čas

Festival Dječije carstvo

Projekat  “Građanin”

početna javne nabavke o školi školske aktivnosti uposlenici galerija kontakt

U šk. 2014./2015. godini u našoj školi, u okviru vannastavnih aktivnosti,  djeluje 29 različitih sekcija, klubova i udruženja. Detaljnije u priloženoj tabeli.

VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

R.BR.

 

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.  

    6.

    7.

    8.

    9.  

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

 

   +

SEKCIJA

 

Recitatorska

Ekološka

Novinarska

Sevdah

Matematička

Uređenje hola

Mladi hemičari

Šahovska

Prva pomoć

Maketarsko-modelarska

Informatička

Arapsko pismo

Odbojka(Ž)

Atletika

Zaštita djece od NUS-a

Bibliotekarska

Saobraćajna

Odbojka (M)

Atletika

Hor i orkestar

Historijska

Dramska

Literarna

Likovna

Sportska

Demokratija - CIVITAS

 

 Sekcije učenika nižih razreda

u okviru vannastavnih aktivnosti

VODITELJ   SEKCIJE

 

Granov Kanita

Subašić Edina

Durmo Đulsuma

Huseinović Edvija

Ćatić Aida

Mulaomerović Sedina

Kišić Azemina

Tvrtković Bajro

Pandur Aida

Masleša Enisa

Čopra Hikmet

Milić Adisa

Čorbo  Ajsela

Čorbo  Ajsela

Hasanagić Berina

Beglerović Tarik

Suljanović Fadil

Curo Mufid

Curo Mufid

Vatrenjak Šaban

Durović Jasmina

Čović Elvira

Aljović Izeta

Jahić Murid

Mulahasanović Alma

Hasanagić Berina