J U  “Sedma osnovna škola” Ilidža  “ Treba dugo učiti 
  da bi se malo znalo ”     
    - Monteskje - Najdemokratičnija škola

Kalendar pisanih provjera znanja

Konkurs 2018. januar

Okvirni sporazum

zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o izboru ponudjaca

Obavjestenje

Okvirni kalendar pisanih provjera znanja

Ispravka za obavjestenje o nabavci.

Dopuna tenderske dokumentacije-loz-ulje 2017.

Odluka o pokretanju postupka-loz ulje 2017.

Obavjestenje o nabavci loz ulja 2017.

Tenderska dokumentacija-2017, nabavka loz ulja

Spisak udzbenika 2017-2018.docx

Konkurs za geografiju.docx

Konkurs docx

Obavjestenje.pdf

Tender loz ulje JU  Sedma OS.docx

Nastavak humanitarne akcije

Ugledni čas BHS jezik

19. dječiji tetar fest-Gračanica 2016.

Općinsko takmičenje iz Fizike

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o pokretanju postupka javne..

Poziv za dostavljanje ponude

Humanitarni bazar 24.12.2015.

01.12.2015. Dan borbe protiv AIDS-a

Dječiji festival 2015.

Obavještenje-početak nastave

BAZAR- razmjena udžbenika

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Izmjena i dopuna TD + izjava ponuđača

Izmjena tenderske dokumentacije

Tender za nabavku  lož ulja

Obavještenje o nabavci

18. Dječiji teatar festival

“Čarobni svirač” i u Devetoj o.š.

Školska saobraćajna patrola

Oledni čas iz vjeronauke

Dan planete Zemlje

Posjeta centru “Spajalica”

Takmičenje iz matematike

Ljubavna matematika-ugledni čas

Festival Dječije carstvo

Projekat  “Građanin”

početna javne nabavke o školi školske aktivnosti uposlenici galerija kontakt

Lična karta škole

Još uvijek su u toku radovi na izgradnji nove školske zgrade  i nadamo se da će naši učenici uskoro imati bolje uslove za rad i učenje.Učenici i nastavnici naše škole su i pored otežanih uslova rada , prije svega materijalnih i prostornih , i do sada ostvarivali veoma zapažene rezultate  u svim oblicima rada.

Nova školska zgrada

Neposredno prije reintegracije, školska imovina je uništena ili je nestala a školske zgrade su veoma oštećene. U julu 1996. godine humanitarna organizacija “Word Vision International”, je donirala sredstva za opravku i renoviranje školske zgrade, pa je nastava te školske godine počela sa 369 učenika raspoređenih u 17 odjeljenja. Broj učenika se konstantno povećavao, tako da ove 2016./2017. školske godine, škola broji 605 učenika raspoređenih u 27 odjeljenja.

“Sedma osnovna škola“ Ilidža je registrovana pod ovim nazivom u septembru 1996. godine, sa sjedištem u Blažuju, u čijem je sastavu tada djelovala i škola u Rakovici, kao područna škola. Danas je škola u Rakovici samostalna Javna ustanova. Do osnivanja JU “Sedma osnovna škola”, škola je nosila naziv “Gliša Janković”. Škola  u Blažuju je počela sa radom davne 1931. godine, kada se odjeljenje vodilo kao sastavni dio škole u Hadžićima.